I. Postanowienia ogólne.

§ 1

W niniejszym regulaminie zwrotów i wymian towarów w salonach QUIOSQUE, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozmieć:

a. Salony QUIOSQUE – stacjonarne salony sprzedaży własne i franczyzowe. Aktualna lista salonów dostępna jest na www.quiosque.pl w zakładce SALONY.

b. Salony QUIOSQUE outlet – własne salony sprzedaży, posiadające w ofercie tylko kolekcję wyprzedażową, zlokalizowane w outletowych centach handlowych

c. Klienta Klubu QSQ – osoba zdefiniowana w art. 221 Kodeksu Cywilnego, posiadająca ważną kartę Klubu QSQ

d. Klientka sieciowa – osoba zdefiniowana w art. 221 Kodeksu Cywilnego, nie posiadająca ważnej karty Klubu QSQ

e. Towary – wszelkie produkty zakupione w Salonach QUIOSQUE

f. Data Sprzedaży – data wskazana w paragonie fiskalnym lub fakturze VAT jako data sprzedaży danego Towaru,

g. Karta Podarunkowa – elektroniczny bon towarowy w formie plastikowej karty, wydawany na okaziciela, uprawniający posiadacza do jego realizacji w Salonach QUIOSQUE. Szczegółowe warunki używania Karty Podarunkowej określa Regulamin Karty Podarunkowej QUIOSQUE, dostępny w siedzibie PBH SA. ul. Wyrzyska 6, 85-441 Bydgoszcz, w Salonach QUIOSQUE oraz na www.quiosque.pl w zakładce KARTA PODARUNKOWA.

 

§ 2

1. Regulamin określa warunki zwrotów i wymian towarów nabytych w Salonach QUIOSQUE.

2. Regulamin nie dotyczy sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.quiosque.pl. Zakupy we wskazanym sklepie internetowym nie są objęte programem zwrotów i wymian towarów określonym w Regulaminie.

3. Regulamin dostępny jest :

a. w siedzibie PBH SA, ul. Wyrzyska 6, 85-441 Bydgoszcz;

b. w Salonach QUIOSQUE;

c. na www.quiosque.pl w zakładce WYMIANA I ZWROTY W SKLEPACH STACJONARNYCH

 

§ 3

Zasady opisane w Regulaminie nie ograniczają w żadnym stopniu uprawnień Konsumenta z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, przysługujących na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, lub z tytułu gwarancji – w przypadku Towarów objętych gwarancją jakości.

 

II. Zasady zwrotu i wymiany Towarów.

§ 4

1. Każdy Konsument ma prawo do zwrotu lub wymiany Towaru zakupionego w Salonie QUIOSQUE lub Salonie QUIOSQUE outlet w terminach: 

a. wymiana – 7 dni od Daty Sprzedaży.

b. zwrot:

           i.          Klientka Klubu QSQ – Towar przeceniony oraz nieprzeceniony do 14 dni od Daty Sprzedaży, bez konieczności posiadania paragonu. Od 15 do 30 dnia od Daty Sprzedaży tylko na Kartę Podarunkową QUIOSQUE

         ii.          Klientka sieciowa – Towar przeceniony oraz nieprzeceniony do 7 dni od Daty Sprzedaży. Od 8 do 30 dni do Daty Sprzedaży tylko na Kartę Podarunkową QUIOSQUE.

        iii.          w Salonach QUIOSQUE outlet – do 30 dnia od Daty Sprzedaży tylko na Kartę Podarunkową QUIOSQUE

2. Zwrotu lub wymiany Towaru można dokonać w dowolnym Salonie QUIOSQUE z zachowaniem poniższych warunków:

a. Towar zakupiony w Salonach QUIOSQUE może zostać wymieniony lub zwrócony w tylko w jednym z Salonów QUIOSQUE (zwrot tylko w formie gotówki lub na kartę podarunkową)
b. Towar zakupiony w Salonach QUIOSQUE outlet może zostać wymieniony lub zwrócony w tylko w jednym z Salonów QUIOSQUE outlet (zwrot tylko na kartę podarunkową)


3. Każdy Konsument ma prawo do zwrotu Towarów zakupionych w sklepie internetowym dostępnym pod adresem www.quiosque.pl w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru, w dowolnym Salonie QUIOSQUE. Termin zwrotu jest jednakowy zarówno dla Klientki sieciowej jak i Klientki Klubu QUIOSQUE.

 

§ 5

1. Zwrotu lub wymiany Towaru można dokonać pod warunkiem łącznego spełnienia następujących warunków:

a. Klientka sieciowa posiada dowód zakupu Towaru; Klientka Klubu QSQ udostępnia kartę Klubu QSQ, na której znajduje się historia jej zakupów

b. Towar nie nosi śladów użytkowania ani żadnych uszkodzeń

c. jeżeli Towar znajdował się w fabrycznym opakowaniu, powinien zostać zwrócony w tym samym i niezniszczonym opakowaniu

d. Towar posiada oryginalnie przymocowane wszelkie stałe oznaczenia (etykiety, metki) i zabezpieczenia

e. Towar jest kompletny, tj. zawiera wszystkie oryginalnie załączone dodatkowe elementy, np. paski, broszki itp.

2. Zwrotowi lub wymianie nie podlegają następujące Towary:

a. Bielizna

b. Skarpety

c. Rajstopy

 

 

a. Wymiana Towaru.

§ 6

Klientka sieciowa oraz Klientka Klubu QSQ może dokonać wymiany Towaru na inny w tej samej lub wyższej cenie. W przypadku wymiany na Towar w wyższej cenie, warunkiem wymiany jest dopłata różnicy ceny pomiędzy Towarem wymienianym a towarem, na który ma nastąpić wymiana.

 

  

b. Zwrot Towaru.

§ 7

1. W przypadku zwrotu Towarów przez Klientkę Klubu QUIOSQUE, zwrot ceny, w zależności od spełnienia warunków § 4, pkt 1 b i, nastąpi w sposób w jaki dokonano płatności (gotówka/karta płatnicza) lub na Kartę Podarunkową QUIOSQUE.
2. W przypadku zwrotu Towarów przez Klientkę sieciową, zwrot ceny, w zależności od spełnienia warunków § 4, pkt 1 b ii, nastąpi w sposób w jaki dokonano płatności (gotówka/karta płatnicza) lub na Kartę Podarunkową QUIOSQUE.
3. W przypadku zwrotu Towarów w Salonie QUIOSQUE outlet, zwrot ceny nastąpi na Kartę Podarunkową QUIOSQUE.
4. W przypadku zwrotu Towarów zakupionych w sklepie internetowym dostępnym pod adresem www.quiosque.pl, zwrot ceny nastąpi w sposób wybrany przez Konsumenta spośród trzech możliwości: gotówka, przelew na wskazane konto lub na Kartę Podarunkową QUIOSQUE. Warunkiem dokonania zwrotu jest wypełnienie przez Konsumenta formularza zwrotu (odstąpienia od umowy).
5. Jeżeli Konsument nie posiada Karty Podarunkowej QUIOSQUE, zostanie mu ona wydana, a zwrot ceny będzie równoważny z pierwszym zasileniem Karty Podarunkowej QUIOSQUE, niezbędnym do aktywacji Karty.
6. Jeżeli Konsument posiada Kartę Podarunkową QUIOSQUE, jej wartość zostanie powiększona o kwotę równą cenie zwróconych Towarów.

 

III. Uwagi i skargi.

§ 8

1. Wszelkie uwagi i skargi dotyczące stosowania Regulaminu mogą być składane bezpośrednio w Salonach QUIOSQUE, w godzinach ich otwarcia, listownie na adres PBH SA, ul. Wyrzyska6, 85-441 Bydgoszcz.

2. W uwagach lub skardze należy podać dane kontaktowe zgłaszającego, umożliwiające udzielenie odpowiedzi, oraz opis zdarzenia będącego podstawą skargi.

3. Odpowiedź na skargę zostanie udzielona w terminie 14 dni od daty otrzymania skargi.

 

 

IV. Postanowienia końcowe.

§ 9

Regulamin wchodzi w życie dnia 07.03.2019 r.

 

Pobierz regulamin w formacie pdf >>