I. Postanowienia ogólne.

§ 1

W niniejszym regulaminie zwrotów i wymian towarów w salonach QUIOSQUE, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozmieć:

a. Salony QUIOSQUE – stacjonarne salony sprzedaży własne i franczyzowe. Aktualna lista salonów dostępna jest na www.quiosque.pl w zakładce SALONY.

b. Salony QUIOSQUE outlet – własne salony sprzedaży, posiadające w ofercie tylko kolekcję wyprzedażową, zlokalizowane w outletowych centach handlowych

c. Klienta Klubu QSQ – osoba zdefiniowana w art. 221 Kodeksu Cywilnego, posiadająca ważną kartę Klubu QSQ

d. Klientka sieciowa – osoba zdefiniowana w art. 221 Kodeksu Cywilnego, nie posiadająca ważnej karty Klubu QSQ

e. Towary – wszelkie produkty zakupione w Salonach QUIOSQUE

f. Data Sprzedaży – data wskazana w paragonie fiskalnym lub fakturze VAT jako data sprzedaży danego Towaru,

g. Karta Podarunkowa – elektroniczny bon towarowy w formie plastikowej karty, wydawany na okaziciela, uprawniający posiadacza do jego realizacji w Salonach QUIOSQUE. Szczegółowe warunki używania Karty Podarunkowej określa Regulamin Karty Podarunkowej QUIOSQUE, dostępny w siedzibie PBH SA. ul. Wyrzyska 6, 85-441 Bydgoszcz, w Salonach QUIOSQUE oraz na www.quiosque.pl w zakładce KARTA PODARUNKOWA.

 

§ 2

1. Regulamin określa warunki zwrotów i wymian towarów nabytych w Salonach QUIOSQUE.

2. Regulamin nie dotyczy sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.quiosque.pl. Zakupy we wskazanym sklepie internetowym nie są objęte programem zwrotów i wymian towarów określonym w Regulaminie.

3. Regulamin dostępny jest :

a. w siedzibie PBH SA, ul. Wyrzyska 6, 85-441 Bydgoszcz;

b. w Salonach QUIOSQUE;

c. na www.quiosque.pl w zakładce WYMIANA I ZWROTY W SKLEPACH STACJONARNYCH

 

§ 3

Zasady opisane w Regulaminie nie ograniczają w żadnym stopniu uprawnień Konsumenta z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, przysługujących na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, lub z tytułu gwarancji – w przypadku Towarów objętych gwarancją jakości.

 

II. Zasady zwrotu i wymiany Towarów.

§ 4

1. Każdy Konsument ma prawo do zwrotu lub wymiany Towaru w terminach:

a. wymiana – 7 dni od Daty Sprzedaży.

b. zwrot:

           i.          Klientka Klubu QSQ – Towar przeceniony oraz nieprzeceniony do 14 dni od Daty Sprzedaży, bez konieczności posiadania paragonu. Od 15 do 30 dnia od Daty Sprzedaży tylko na Kartę Podarunkową QUIOSQUE

         ii.          Klientka sieciowa – Towar przeceniony oraz nieprzeceniony do 7 dni od Daty Sprzedaży. Od 8 do 30 dni do Daty Sprzedaży tylko na Kartę Podarunkową QUIOSQUE.

        iii.          w Salonach QUIOSQUE outlet – do 30 dnia od Daty Sprzedaży tylko na Kartę Podarunkową QUIOSQUE

2. Zwrotu lub wymiany Towaru można dokonać w dowolnym Salonie QUIOSQUE z zachowaniem poniższych warunków:

a. Towar zakupiony w Salonach QUIOSQUE może zostać wymieniony lub zwrócony w tylko w jednym z Salonów QUIOSQUE (zwrot tylko w formie gotówki)

b. Towar zakupiony w Salonach QUIOSQUE outlet może zostać wymieniony lub zwrócony w tylko w jednym z Salonów QUIOSQUE outlet (zwrot tylko na kartę podarunkową)

c. zgodnie z § 2 Regulaminu w Salonach QUIOSQUE oraz Salonach QUIOSQUE outlet nie ma możliwości zwrotu lub wymiany Towarów zakupionych w sklepie internetowym dostępnym pod adresem www.quiosque.pl

 

§ 5

1. Zwrotu lub wymiany Towaru można dokonać pod warunkiem łącznego spełnienia następujących warunków:

a. Klientka sieciowa posiada dowód zakupu Towaru; Klientka Klubu QSQ udostępnia kartę Klubu QSQ, na której znajduje się historia jej zakupów

b. Towar nie nosi śladów użytkowania ani żadnych uszkodzeń

c. jeżeli Towar znajdował się w fabrycznym opakowaniu, powinien zostać zwrócony w tym samym i niezniszczonym opakowaniu

d. Towar posiada oryginalnie przymocowane wszelkie stałe oznaczenia (etykiety, metki) i zabezpieczenia

e. Towar jest kompletny, tj. zawiera wszystkie oryginalnie załączone dodatkowe elementy, np. paski, broszki itp.

2. Zwrotowi lub wymianie nie podlegają następujące Towary:

a. Bielizna

b. Skarpety

c. Rajstopy

 

 

 

a. Wymiana Towaru.

§ 6

Klientka sieciowa oraz Klientka Klubu QSQ może dokonać wymiany Towaru na inny w tej samej lub wyższej cenie. W przypadku wymiany na Towar w wyższej cenie, warunkiem wymiany jest dopłata różnicy ceny pomiędzy Towarem wymienianym a towarem, na który ma nastąpić wymiana.

 

 

 

b. Zwrot Towaru.

§ 7

1. W przypadku zwrotu Towarów przez Klientkę Klubu QSQ, zwrot ceny, w zależności od spełnienia warunków § 4, pkt 1 b i,  nastąpi w sposób w jaki dokonano płatności (gotówka/karta płatnicza) lub na Kartę Podarunkową QUIOSQUE.

2. W przypadku zwrotu Towarów przez Klientkę sieciową, zwrot ceny, w zależności od spełnienia warunków § 4, pkt 1 b ii,  nastąpi w sposób w jaki dokonano płatności (gotówka/karta płatnicza) lub na Kartę Podarunkową QUIOSQUE.

3. W przypadku zwrotu Towarów w Salonie QUIOSQUE outlet, zwrot ceny nastąpi na Kartę Podarunkową QUIOSQUE.

4. Jeżeli Konsument nie posiada Karty Podarunkowej QUIOSQUE, zostanie mu ona wydana, a zwrot ceny będzie równoważny z pierwszym zasileniem Karty Podarunkowej QUIOSQUE, niezbędnym do aktywacji Karty.

3. Jeżeli Konsument posiada Kartę Podarunkową QUIOSQUE, jej wartość zostanie powiększona o kwotę równą cenie zwróconych Towarów.

 

III. Uwagi i skargi.

§ 8

1. Wszelkie uwagi i skargi dotyczące stosowania Regulaminu mogą być składane bezpośrednio w Salonach QUIOSQUE, w godzinach ich otwarcia, listownie na adres PBH SA, ul. Wyrzyska6, 85-441 Bydgoszcz.

2. W uwagach lub skardze należy podać dane kontaktowe zgłaszającego, umożliwiające udzielenie odpowiedzi, oraz opis zdarzenia będącego podstawą skargi.

3. Odpowiedź na skargę zostanie udzielona w terminie 14 dni od daty otrzymania skargi.

 

 

IV. Postanowienia końcowe.

§ 9

Regulamin wchodzi w życie dnia 13.07.2018 r.

 

Pobierz regulamin w formacie pdf >>