Małgorzata Larwa nr tel. 502 187 965


e-mail :  quiosque@quiosque.pl

 • 1Pomoc i oferta

   

  • >Pomoc w doborze lokalizacji sklepu

  • >Negocjacje z centrum handlowym jeśli zaistnieje konieczność,

  • >Realizacja projektu architektonicznego, wraz z projektami branżowymi oraz meblowaniem sklepu,

  • >Pozyskiwanie zezwoleń budowlanych w przypadku centrów handlowych,

  • >Udostępnienie obowiązującego w sieci oprogramowania i systemu komputerowego,

  • >Stałe zaplecze marketingowe,

  • >Stałe zabezpieczenie oferty towarowej sklepu, bieżąca analiza jej sprzedaży oraz reakcja sprzedażowa, zgodna z rotacją towaru,

  • >Rozwiązywanie problemu stoku, minimalizacja ilości oraz odbieranie niesprzedanego towaru po sezonie,

  • >Objęcie sklepu programem lojalnościowym,

  • > Pomoc w weryfikacji personelu, na etapie naboru oraz pracy bieżącej,

  • >Niezbędne szkolenia pracowników, zgodne ze standardami QUIOSQUE,

  • >Stała opieka i bieżąca pomoc ze strony Regionalnego Managera Sprzedaży.

 • 2Wymogi

   
  • >Minimalna kwota inwestycji to od około 1 000 do 2 000 zł netto na 1 m2,

  • >Opłata za udzielenie licencji - BRAK,

  • >Opłata wstępna za projekt architektoniczny, pilotaż techniczny i marketingowy, logo, sprzęt komputerowy i inne - 19 500 zł netto,

  • >Zabezpieczenie w postaci weksla In blanco wraz z porozumieniem wekslowym oraz kaucji zwrotnej lub gwarancji bankowej na rzecz PBH SA w kwocie 40 000 zł, bieżące opłaty marketingowe - BRAK,

  • >Szacowany okres zwrotu inwestycji - 2 lata,

  • >Stałe zaplecze marketingowe,

  • >Lokalizacja sklepu - miasta powyżej 25 000 mieszkańców, centra handlowe lub ulice handlowe. Każdorazowo lokalizacja wymaga akceptacji ze strony właściciela marki QUIOSQUE,

  • >Wielkość sklepu - nie mniej niż 90 m2 i nie więcej jak 150 m2,

  • >Tytuł prawny do lokalu - umowa najmu lub akt własności, stanowią załącznik do umowy,